MINERAL LABORATORIES

Mineral kimya , Türkiyenin 5 bölgesinde Endüstriyel Bakım kimyasalları alanında faaliyet gösteren merkezi İstanbul olan bir satış şirketidir.
Firmamız, üretim , araştırma,geliştirme ve satışı kendi bünyesinde bulundurmaktadır.
Üstlendiğimiz görev önce insan anlayışıyla şekillenen insan sağlığı ve çevreyi göz ardı etmeden kimyasal sorunlara kalıcı çözümler üretmektir. Yeni beklentilere cevap verebilmek için insan kaynağına yatırım yapma zamanı olduğu bilinciyle hareket eder.
Amacımız müşterilerimize bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama doğrultusunda uzun vadede hizmet sunmaktır.